Ukážky z knihy

Antiulceróza
Antihypertenziva
Antikoagulancia
Hypolipidemika
Antiastmatika
Antidiabetika
Intoxikace a antidota

Ak si želáte vidieť, ako vyzerá sadzba publikácie Compendium, pozrite stránku www.compendium.cz a kliknite na záložku „Ukázky z knihy“.