Obsah knihy

Obsah (str. I)
Úvod (str. XVII)
Jak používat Compendium (str. XIX)
Příklady základních typů článků
(str. XXIII)
Seznam použitých zkratek
(str. XXXIX)
a) Zkratky obecného charakteru  
b) Zkratky lékových forem  
c) Zkratky držitelů registračního rozhodnutí, resp. výrobců  
d) Zkratky států  
Přehled anatomicko-terapeuticko-chemických skupin (str. XLV)

Obsah jednotlivých kapitol a jejich autoři

Kapitola 1 Léčiva používaná k terapii nemocí trávicího ústrojí  (str. 1)

1.1 Antacida (str. 1)
Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.
1.1.1 Neresorbovatelná antacida
1.1.2 Resorbovatelná antacida

1.2 Antiulceróza (str. 13)
Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.
1.2.1 Antagonisté H2-receptorů
1.2.2 Inhibitory protonové pumpy
1.2.3 Gastroprotektiva

1.3 Acida (str. 11)
Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.

1.4 Spasmolytika a spasmoanalgetika (str. 12)
Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.
1.4.1 Spasmolytika ze skupiny parasympatolytik
1.4.2 Muskulotropní spasmolytika a spasmoanalgetika

1.5 Prokinetika (str. 14)
Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.

1.6 Laxativa (str. 15)
Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.
1.6.1 Kontaktní laxativa
1.6.1.1 Přírodní kontaktní laxativa
1.6.1.2 Syntetická kontaktní laxativa
1.6.2 Osmoticky působící laxativa
1.6.3 Objemová laxativa
1.6.4 Léčiva změkčující stolici
1.6.5 Léčiva stimulující střevní motilitu

1.7 Antihemoroidalia (str. 22)
Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.
1.7.1 Antihemoroidalia obsahující venofarmaka a léčiva s protisvědivým účinkem
1.7.2 Antihemoroidalia obsahující glukokortikoidy
1.7.3 Antihemoroidalia s převažujícím hemostyptickým účinkem
1.7.4 Sklerotizační léčiva

1.8 Antidiaroika (str. 24)
Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.
1.8.1 Střevní adsorbencia
1.8.2 Střevní protiinfekční léčiva
1.8.3 Opioidy a jejich analoga
1.8.4 Inhibitory enkefalinázy

1.9 Léčiva používaná k terapii zánětlivých střevních onemocnění (str. 27)
Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.
1.9.1 Terapie infekčně podmíněných střevních zánětů
1.9.2 Terapie idiopatických střevních zánětů
1.9.2.1 Aminosalicyláty
1.9.2.2 Glukokortikoidy s převažujícím lokálním účinkem
1.9.2.3 Imunosupresiva
1.9.2.4 Biologická léčiva

1.10 Deflatulencia (str. 34)
Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.
1.10.1 Silikony 
1.10.2 Střevní eubiotika

1.11 Pankreatické enzymy (str. 36)
Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.

1.12 Choleretika (str. 37)
Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.

1.13 Léčiva používaná k terapii některých onemocnění jater a hepatoprotektiva (str. 39)
Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.

1.13.1 Silymarin
1.13.2 Ostatní hepatoprotektiva

1.14 Ostatní léčiva používaná v gastroenterologii (str. 42)
Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.

Kapitola  2 Léčiva používaná k terapii nemocí kardiovaskulárního systému (str. 43)

2.1 Vazodilatancia (str. 43)
Prof. MUDr. Jan Bultas, CSc., Doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.
2.1.1 Blokátory vápníkových kanálů
2.1.1.1 Blokátory vápníkových kanálů 1. generace
2.1.1.2 Blokátory vápníkových kanálů 2. a 3. generace
2.1.2 Nitráty a donátory NO
2.1.3 Vazodilatancia používaná u plicní hypertenze
2.1.4 Vazoaktivní léčiva (vazodilatancia a reologika) používaná u poruch periferního prokrvení

2.2 Antihypertenziva (str. 64)
Prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.
2.2.1 Léčiva ovlivňující systém renin - angiotenzin - aldosteron
2.2.1.1 Inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (inhibitory ACE)
2.2.1.2 Antagonisté angiotenzinu II (sartany, blokátory receptorů AT1)
2.2.1.3 Inhibitory reninu
2.2.2 Léčiva interferující s α-adrenergním, imidazolinovým nebo serotoninovým systémem
2.2.2.1 Léčiva s převážně centrálním působením
2.2.2.2 Léčiva působící centrálně i periferně
2.2.2.3 Léčiva s periferním působením (α-blokátory)

2.3 Blokátory adrenergních receptorů β ( β-blokátory) (str. 92)
Prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.

2.3.1 Kardioselektivní β-blokátory bez vnitřní sympatomimetické aktivity (ISA)
2.3.2 Kardioselektivní β-blokátory s vnitřní sympatomimetickou aktivitou (ISA)
2.3.3 Kardioselektivní β-blokátory s vazodilatačním účinkem
2.3.4 Léčiva blokující současně adrenergní receptory β i α

2.4 Inhibitory sinusového uzlu (bradiny) (str. 103)
Prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.

2.5 Metabolicky aktivní léčiva (inhibitory 3-KET) a blokátory sodíkových kanálů (str. 105)
Prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.

2.6 Diuretika a akvaretika (str. 106)
Prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.

2.6.1 Diuretika
2.6.1.1 Kličková diuretika
2.6.1.2 Diuretika distálního tubulu
2.6.1.2.1 Thiazidová a thiazidům podobná diuretika
2.6.1.2.2 Diuretika s vazodilatačním účinkem
2.6.1.2.3 Kalium šetřící diuretika
2.6.1.3 Antagonisté mineralokortikoidních (aldosteronových) receptorů
2.6.2 Akvaretika

2.7 Léčiva s pozitivně inotropním účinkem (str. 116)
Prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.

2.7.1 Kardiotonika
2.7.2 Sympatomimetika
2.7.2.1 Sympatomimetika s relativně vyrovnaným pozitivně inotropním a vazokonstrikčním účinkem
2.7.2.2 Sympatomimetika s převažujícím pozitivně inotropním účinkem
2.7.2.3 Sympatomimetika s převažujícím vazokonstrikčním účinkem
2.7.3 Vápníkové senzibilizátory
2.7.4 Inhibitory fosfodiesterázy typu 3

2.8 Antiarytmika (str. 123)
Prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.

2.8.1 Antiarytmika třídy I
2.8.1.1 Antiarytmika třídy Ia
2.8.1.2 Antiarytmika třídy Ib
2.8.1.3 Antiarytmika třídy Ic
2.8.2 Antiarytmika třídy II
2.8.3 Antiarytmika třídy III
2.8.4 Antiarytmika třídy IV
2.8.5 Ostatní antiarytmika

2.9 Antikoagulancia a jejich antidota (str. 132)
Prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.

2.9.1 Antikoagulancia určená k injekční nebo infuzní aplikaci
2.9.1.1 Nefrakcionovaný heparin
2.9.1.2 Nízkomolekulární hepariny
2.9.1.3 Pentasacharidy
2.9.1.4 Hirudiny
2.9.1.5 Antitrombin
2.9.2 Antikoagulancia určená k perorálnímu podání
2.9.2.1 Warfarin
2.9.2.2 Gatrany
2.9.2.3 Xabany
2.9.3 Sulodexid
2.9.4 Antidota antikoagulancií

2.10 Protidestičková léčiva (str. 151)
Prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.

2.10.1 Blokátory syntézy tromboxanu A2 (inhibitory cyklooxygenázy)
2.10.2 Blokátory receptorů P2Y12 pro adenosindifosfát
2.10.3 Blokátory trombinových receptorů PAR-1
2.10.4 Blokátory glykoproteinových receptorů IIb/IIIa

2.11 Fibrinolytika (str. 161)
Prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.

2.12 Antifibrinolytika, hemostatika a krevní produkty (str. 163)
Prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.

2.12.1 Antifibrinolytika
2.12.2 Hemostatika
2.12.3 Krevní produkty

2.13 Hypolipidemika (str. 173)
Prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.

2.13.1 Statiny (inhibitory HMG-CoA reduktázy)
2.13.2 Fibráty
2.13.3 Inhibitory resorpce cholesterolu
2.13.4 Pryskyřice
2.13.5 Inhibitory konvertázy PCSK9

2.14 Venofarmaka (str. 187)
Prof. MUDr. Jan Bultas, CSc., Doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.

2.14.1 Přírodní venofarmaka
2.14.2 Semisyntetická venofarmaka
2.14.3 Syntetická venofarmaka
2.14.4 Sklerotizační léčiva

Kapitola  3 Léčiva používaná k terapii nemocí respiračního systému (str. 193)

3.1 Antiastmatika (str. 193)
Prof. MUDr. Václav Špičák, CSc.

3.1.1 Úlevová léčiva (léčiva s bronchodilatačním účinkem)
3.1.1.1 β2-sympatomimetika
3.1.1.2 Anticholinergika (parasympatolytika)
3.1.2 Léčiva pro kontrolu nad astmatem nebo CHOPN (léčiva s protizánětlivým účinkem)
3.1.2.1 Inhalační glukokortikoidy
3.1.2.2 Antileukotrieny
3.1.2.3 Xanthiny a roflumilast
3.1.2.4 Ostatní léčiva pro kontrolu nad astmatem

3.2 Léčiva používanáu alergických onemocnění a stavů (str. 214)
Prof. MUDr. Václav Špičák, CSc.

3.2.1 Antihistaminika
3.2.1.1 Antihistaminika 1. generace
3.2.1.2 Antihistaminika 2. generace
3.2.2 Chromoglykan disodný
3.2.3 Specifická alergenová imunoterapie
3.2.4 Léčiva používaná u akutních alergických stavů

3.3 Dechová stimulancia a surfaktanty (str. 223)
Prof. MUDr. Václav Špičák, CSc.

3.4 Expektorancia a antitusika (str. 224)
Prof. MUDr. Václav Špičák, CSc.

3.4.1 Expektorancia
3.4.2 Antitusika
3.4.2.1 Antitusika kodeinového typu
3.4.2.2 Antitusika nekodeinového typu

Kapitola  4 Léčiva používaná k terapii nemocí centrální nervové soustavy (str. 231)

4.1 Antiepileptika (str. 231)
MUDr. Jana Zárubová, Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.

4.1.1 Zásady terapie epilepsie
4.1.1.1 Taktika terapie antiepileptiky
4.1.1.2 Diferencovaná terapie antiepileptiky
4.1.1.2.1 Klasifikace epileptických záchvatů a nejčastěji používaná antiepileptika
4.1.1.2.2 Klasifikace epileptických syndromů a nejčastěji používaná antiepileptika
4.1.1.3 Terapie status epilepticus
4.1.1.4 Terapie febrilních záchvatů
4.1.1.5 Terapie antiepileptiky v graviditě a laktaci
4.1.1.6 Nežádoucí účinky antiepileptik
4.1.1.7 Lékové interakce antiepileptik
4.1.2 Léčiva používaná k terapii epilepsie
4.1.2.1 Antiepileptika 1. generace
4.1.2.2 Antiepileptika 2. generace
4.1.2.3 Antiepileptika 3. generace
4.1.2.4 Ostatní léčiva používaná k terapii epilepsie

4.2 Antiparkinsonika (str. 260)
MUDr. Josef Kraus, CSc.

4.2.1 Levodopa
4.2.2 Agonisté dopaminu
4.2.3 Inhibitory monoaminoxidázy B
4.2.4 Inhibitory katechol-O-methyltransferázy (COMT)
4.2.5 Amantadin
4.2.6 Anticholinergika

4.3 Léčiva používaná k terapii nervosvalových chorob a roztroušené sklerózy (str. 276)
MUDr. Josef Kraus, CSc., Prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc.

4.3.1 Léčiva používaná k terapii abnormálně snížené svalové aktivity
4.3.1.1 Inhibitory acetylcholinesterázy
4.3.1.2 Blokátory draslíkových kanálů
4.3.1.3 Imunosupresiva
4.3.2 Léčiva používaná k terapii abnormálně zvýšené svalové aktivity
4.3.3 Léčiva používaná ke zpomalení progrese degenerativních změn
4.3.4 Léčiva používaná k terapii roztroušené sklerózy

4.4 Psychofarmaka (str. 294)
Doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.

4.4.1 Nootropní léčiva, kognitiva a delirogeny
4.4.1.1 Nootropní léčiva
4.4.1.2 Kognitiva (cholinomimetika)
4.4.1.3 Delirogeny
4.4.2 Psychostimulancia a guanfacin
4.4.3 Hypnotika
4.4.3.1 Benzodiazepinová hypnotika
4.4.3.2 Benzodiazepinům podobná hypnotika
4.4.3.3 Hypnotika působící na melatoninových receptorech
4.4.4 Antidepresiva
4.4.4.1 Inhibitory zpětného vychytávání monoaminů
4.4.4.1.1 Inhibitory zpětného vychytávání monoaminů 1. generace
4.4.4.1.2 Inhibitory zpětného vychytávání monoaminů 2. generace
4.4.4.1.3 Inhibitory zpětného vychytávání monoaminů 3. generace
4.4.4.1.4 Inhibitory zpětného vychytávání monoaminů 4. generace
4.4.4.2 Inhibitory monoaminoxidázy
4.4.4.3 Ostatní antidepresiva
4.4.5 Anxiolytika
4.4.6 Antipsychotika
4.4.6.1 Klasická antipsychotika (neuroleptika, antipsychotika 1. generace)
4.4.6.1.1 Sedativní neuroleptika
4.4.6.1.2 Incizivní neuroleptika
4.4.6.2 Atypická antipsychotika (antipsychotika 2. generace)
4.4.6.2.1 Selektivní antagonisté na dopaminových receptorech
4.4.6.2.2 Antagonisté na serotoninových a dopaminových receptorech
4.4.6.2.3 Multireceptoroví antagonisté
4.4.6.2.4 Dopaminergní stabilizátory
4.4.7 Tymoprofylaktika

4.5 Léčiva používaná k terapii a profylaxi nauzey a zvracení a k terapii závratí (str. 359)
Doc. MUDr. Ivan Tilšer, CSc.

4.5.1 Antiemetika a antivertiginóza ze skupiny léčiv působících na histaminových receptorech
4.5.2 Antiemetika a antivertiginóza ze skupiny fenothiazinových a butyrofenonových derivátů
4.5.3 Antiemetika ze skupiny prokinetik
4.5.4 Antiemetika ze skupiny antagonistů serotoninových 5-HT3-receptorů a antagonistů neurokininových NK1-receptorů
4.5.5 Antivertiginóza ze skupiny nepřímých blokátorů vápníkových kanálů

4.6 Léčiva používaná k terapii obezity (str. 372)
Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc.

4.6.1 Patofyziologie obezity a možnosti její léčby
4.6.2 Farmakoterapie obezity
4.6.2.1 Antiobezitika působící převážně v CNS
4.6.2.1.1 Sympatomimeticky působící antiobezitika
4.6.2.1.2 Antiobezitika zvyšující dostupnost serotoninu
4.6.2.1.3 Kombinace centrálně působících antiobezitik
4.6.2.2 Antiobezitika působící v periferních tkáních
4.6.2.3 Analoga gastrointestinálních hormonů

4.7 Antimigrenika (str. 378)
MUDr. Jolana Marková

4.7.1 Léčiva používaná u akutního migrenózního záchvatu
4.7.1.1 Léčiva ze skupiny analgetik - antipyretik a nesteroidních antiflogistik
4.7.1.2 Léčiva působící agonisticky na serotoninových receptorech
4.7.2 Léčiva používaná k profylaxi migrény

4.8 Analgetika (str. 385)
MUDr. Jan Lejčko

4.8.1 Neopioidní analgetika
4.8.1.1 Salicyláty a další NSA (z algeziologického hlediska)
4.8.1.2 Analgetika - antipyretika
4.8.1.3 Ostatní neopioidní analgetika
4.8.2 Opioidní analgetika
4.8.2.1 Plní opioidní agonisté
4.8.2.2 Parciální opioidní agonisté
4.8.2.3 Opioidy s duálním mechanismem účinku

4.9 Léčiva používaná k odvykání závislosti na opioidech, alkoholu a tabáku (str. 411)
MUDr. Petr Popov, Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.

4.9.1 Terapie závislosti na opioidech a alkoholu
4.9.2 Terapie závislosti na tabáku

Kapitola  5 Léčiva používaná k terapii infekčních a parazitárních nemocí (str. 421)

5.1 Antibakteriální léčiva (str. 421)
PharmDr. Josef Suchopár

5.1.1 β-laktamová antibiotika
5.1.1.1 Penicilinová antibiotika
5.1.1.1.1 Benzylpenicillin a jeho soli
5.1.1.1.2 Phenoxymethylpenicillin
5.1.1.1.3 Oxacillin
5.1.1.1.4 Aminopeniciliny
5.1.1.1.5 Ureidopeniciliny
5.1.1.2 Cefalosporinová antibiotika
5.1.1.2.1 Perorální cefalosporinová antibiotika
5.1.1.2.1.1 Perorální cefalosporinová antibiotika 1. generace
5.1.1.2.1.2 Perorální cefalosporinová antibiotika 2. a 3. generace
5.1.1.2.2 Injekční cefalosporinová antibiotika
5.1.1.2.2.1 Injekční cefalosporinová antibiotika 1. generace
5.1.1.2.2.2 Injekční cefalosporinová antibiotika 2. generace
5.1.1.2.2.3 Injekční cefalosporinová antibiotika 3. generace
5.1.1.2.2.4 Injekční cefalosporinová antibiotika 4. a 5. generace
5.1.1.3 Karbapenemová a monobaktamová antibiotika
5.1.2 Tetracyklinová a glycylcyklinová antibiotika
5.1.3 Aminoglykosidová antibiotika
5.1.4 Makrolidová, azalidová a ketolidová antibiotika
5.1.5 Linkosamidová, oxazolidinonová a lipopeptidová antibiotika
5.1.6 Amfenikolová antibiotika
5.1.7 Polypeptidová, glykopeptidová a lipoglykopeptidová antibiotika
5.1.8 Ansamycinová antibiotika
5.1.9 Fosfomycinová antibiotika
5.1.10 Sulfonamidová a pyrimidinová chemoterapeutika
5.1.11 Nitroimidazolová a nitrofuranová chemoterapeutika
5.1.12 Chinolonová chemoterapeutika
5.1.12.1 Chinolonová chemoterapeutika 1. a 2. generace
5.1.12.2 Chinolonová chemoterapeutika 3. a 4. generace
5.1.13 Ostatní antibiotika a chemoterapeutika

5.2 Antifungální léčiva (str. 485)
MUDr. Jan Haber, CSc., PharmDr. Josef Suchopár

5.2.1 Azolová antimykotika
5.2.2 Polyenová antimykotika
5.2.3 Echinokandinová antimykotika
5.2.4 Allylaminová antimykotika

5.3 Antivirová léčiva (str. 496)
PharmDr. Josef Suchopár

5.3.1 Antivirotika používaná k terapii a profylaxi chřipky
5.3.2 Antivirotika používaná k terapii a profylaxi infekcí vyvolaných herpetickými viry podčeledi alfa
5.3.3 Antivirotika používaná k terapii a profylaxi infekcí vyvolaných herpetickými viry podčeledi beta
5.3.4 Antivirotika používaná k terapii virových hepatitid
5.3.4.1 Interferony α
5.3.4.2 Ribavirin
5.3.4.3 Inhibitory virové DNA polymerázy
5.3.4.4 Inhibitory nestrukturálních proteinů HCV
5.3.4.4.1 Inhibitory NS3, resp. NS3-NS4A
5.3.4.4.2 Inhibitory NS5B
5.3.4.4.3 Inhibitory NS5A
5.3.5 Antivirotika používaná k terapii retrovirových infekcí (antiretrovirotika)
5.3.5.1 Nukleosidové (resp. nukleotidové ) inhibitory reverzní transkriptázy
5.3.5.2 Nenukleosidové inhibitory reverzní transkriptázy
5.3.5.3 Inhibitory retrovirových proteáz a cobicistat
5.3.5.4 Inhibitory integrázy
5.3.5.5 Ostatní antiretrovirotika

5.4 Antiparazitární léčiva (str. 535)
MUDr. RNDr. František Stejskal, Ph.D., Prof. MUDr. RNDr. Jindřich Jíra, DrSc.

5.4.1 Antiprotozoika
5.4.1.1 Antiprotozoika používaná k terapii trichomonózy, amébózy, giardiózy (lambliózy), balantidiózy a dalších střevních protozoóz
5.4.1.2 Antiprotozoika používaná k terapii toxoplazmózy
5.4.1.3 Antiprotozoika používaná k terapii malárie a babesiózy
5.4.1.4 Antiprotozoika používaná k terapii střevních kokcidióz a kryptosporidiózy
5.4.1.5 Antiprotozoika používaná k terapii leishmanióz a trypanosomóz
5.4.1.6 Antiprotozoika užívaná k terapii nákaz volně žijícími, podmíněně patogenními (,,limax") amébami
5.4.1.7 Antiparazitární léčiva používaná k terapii mikrosporidióz a pneumocystózy
5.4.2 Anthelmintika
5.4.2.1 Nemoci vyvolané motolicemi - trematodózy
5.4.2.1.1 Infekce vyvolané krevními motolicemi (schistosomózy)
5.4.2.1.2 Infekce vyvolané jaterními motolicemi
5.4.2.1.3 Infekce vyvolané střevními motolicemi
5.4.2.1.4 Infekce vyvolané plicními motolicemi
5.4.2.2 Nemoci vyvolané tasemnicemi - cestodózy
5.4.2.2.1 Střevní cestodózy
5.4.2.2.2 Tkáňové cestodózy
5.4.2.3 Nemoci vyvolané parazitickými hlísticemi (oblí červi) - nematodózy
5.4.2.3.1 Infekce vyvolané střevními hlísticemi
5.4.2.3.2 Infekce vyvolané tkáňovými hlísticemi
5.4.2.4 Jednotlivá anthelmintika

Kapitola  6 Léčiva používaná k terapii nemocí endokrinního systému (str. 567)

6.1 Léčiva používaná k terapii diabetu (str. 567)
Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.

6.1.1 Inzuliny
6.1.1.1 Rychle a velmi rychle působící inzuliny
6.1.1.2 Středně rychle působící inzuliny
6.1.1.3 Dlouze působící inzuliny
6.1.1.4 Taktika terapie inzulinem
6.1.1.5 Samostatné úpravy dávek inzulinu
6.1.2 Ostatní antidiabetika
6.1.2.1 Biguanidy
6.1.2.2 Glitazony
6.1.2.3 Gliptiny
6.1.2.4 Analoga GLP-1
6.1.2.5 Glifloziny
6.1.2.6 Deriváty sulfonylurey
6.1.2.7 Glinidy
6.1.2.8 Akarbóza
6.1.3 Terapie diabetické ketoacidózy a hyperosmolárního kómatu
6.1.4 Terapie hypoglykémie
6.1.5 Terapie dlouhodobých cévních komplikací diabetu
6.1.5.1 Diabetické onemocnění ledvin
6.1.5.2 Diabetická retinopatie
6.1.5.3 Diabetická neuropatie
6.1.5.4 Diabetická noha

6.2 Tyreoidální léčiva (str. 592)
Prof. MUDr. Jan Němec, DrSc., Prof. MUDr. Václav Zamrazil, DrSc.+

6.2.1 Hormony štítné žlázy
6.2.2 Léčiva obsahující anorganický jód
6.2.3 Tyreostatika

6.3 Kortikosteroidy (str. 597)
Prof. MUDr. Jiří Horáček, CSc.

6.3.1 Substituční terapie
6.3.2 Další terapeutické využití kortikosteroidů
6.3.3 Nežádoucí účinky kortikosteroidů
6.3.4 Jednotlivé kortikosteroidy

6.4 Ženské pohlavní hormony a jejich antagonisté (str. 603)
Doc. MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.

6.4.1 Estrogeny a substituční terapie
6.4.1.1 Estradiol, jeho estery a konjugované estrogeny
6.4.1.2 Estriol
6.4.2 Gestageny
6.4.2.1 Progesteron
6.4.2.2 Pregnany
6.4.2.3 Estrany
6.4.2.4 Gonany
6.4.2.5 Tibolon
6.4.3 Antiestrogeny
6.4.4 Antiprogestiny

6.5 Mužské pohlavní hormony a jejich antagonisté (str. 616)
Prof. MUDr. RNDr. Luboslav Stárka, DrSc.

6.5.1 Androgeny
6.5.2 Antiandrogeny

6.6 Hypotalamické a hypofyzární hormony (str. 619)
Prof. MUDr. Josef Marek, DrSc.

6.6.1 Hypotalamické hormony
6.6.1.1 Gonadorelin a jeho superaktivní analoga
6.6.1.2 Somatostatin a jeho superaktivní analoga
6.6.2 Hypofyzární hormony
6.6.2.1 Hormony zadního laloku hypofýzy a jim podobná léčiva
6.6.2.2 Hormony předního laloku hypofýzy a jim podobná léčiva

6.7 Léčiva používaná k terapii poruch kostního metabolismu (str. 632)
Doc. MUDr. Štěpán Kutílek, CSc.

6.7.1 Vápník v terapii metabolických osteopatií
6.7.2 Vitamin D a jeho analoga
6.7.3 Bisfosfonáty
6.7.4 Parathormon a jeho analoga
6.7.5 Selektivní modulátory estrogenních receptorů (SERM)
6.7.6 Stroncium ranelat
6.7.7 Denosumab
6.7.8 Paricalcitol, cinacalcet a etelcalcetid
6.7.9 Fosfor
6.7.10 Fluor

6.8 Další léčiva s endokrinním působením (str. 646)
Prof. MUDr. Josef Marek, DrSc.

6.8.1 Agonisté dopaminu
6.8.2 Antagonisté gonadorelinu

Kapitola  7 
Léčiva používaná v porodnictví, k zabránění početí a k terapii některých gynekologických a urologických nemocí    (str. 651)

7.1 Léčiva používaná v porodnictví (str. 651)
Doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc.

7.1.1 Uterokinetika
7.1.2 Uterotonika
7.1.3 Tokolytika

7.2 Léčiva používaná k terapii nemocí pochvy a vulvy (str. 656)
Doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc.

7.2.1 Lokálně aplikované estrogeny
7.2.2 Lokálně aplikovanáprotiinfekční léčiva
7.2.2.1 Lokálně aplikovaná antibiotika a chemoterapeutika
7.2.2.2 Lokálně aplikovaná antimykotika
7.2.2.3 Lokálně aplikovaná antiseptika
7.2.3 Lokálně aplikovaná protizánětlivá léčiva
7.2.4 Léčiva normalizující poševní flóru

7.3 Kontraceptiva (str. 661)
Doc. MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.

7.3.1 Steroidní kontracepce
7.3.1.1 Kombinovaná steroidní kontraceptiva
7.3.1.1.1 Kombinovaná steroidní perorální kontraceptiva
7.3.1.1.2 Kombinovaná steroidní transdermální a vaginální kontraceptiva
7.3.1.2 Kontraceptiva obsahující pouze progestin
7.3.1.2.1 Progestinová perorální kontraceptiva
7.3.1.2.2 Progestinová depotní kontraceptiva
7.3.1.3 Postkoitální (nouzová) kontraceptiva
7.3.2 Spermicidní kontraceptiva
7.3.3 Nitroděložní kontracepční tělíska

7.4 Léčiva používaná k terapii dysfunkcí dolních močových cest  (str. 677)
Doc. MUDr. Miloš Brod'ák, Ph.D.

7.4.1 Léčiva používaná k terapii funkčních poruch dolních močových cest
7.4.1.1 Inhibitory acetylcholinesterázy
7.4.1.2 Anticholinergika
7.4.1.3 Sympatomimetika
7.4.1.4 Botulotoxin
7.4.2 Léčiva používaná k terapii benigní hyperplazie prostaty
7.4.2.1 Blokátory adrenergních receptorů α1
7.4.2.2 Inhibitory 5α-reduktázy
7.4.2.3 Inhibitory fosfodiesterázy typu 5
7.4.2.4 Mepartricin
7.4.2.5 Léčiva rostlinného původu
7.4.2.6 Desmopressin

7.5 Léčiva používaná k terapii sexuálních dysfunkcí u mužů (str. 690)
MUDr. Václav Urbánek, CSc.

7.5.1 Léčiva používaná k terapii erektilní dysfunkce
7.5.2 Léčiva používaná k terapii předčasné (překotné) ejakulace

Kapitola  8 Léčiva používaná k terapii nádorových nemocí (str. 699)

8.1 Konvenční protinádorová chemoterapeutika (str. 699)
Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.

8.1.1 Antimetabolity
8.1.1.1 Analoga kyseliny listové (antifolika)
8.1.1.2 Purinová analoga
8.1.1.3 Pyrimidinová analoga
8.1.1.4 Inhibitory ribonukleotidreduktázy
8.1.2 Alkylační léčiva
8.1.3 Interkalační léčiva a inhibitory topoizomeráz
8.1.4 Radiomimetika
8.1.5 Inhibitory mitózy
8.1.6 Cytostatika s různými mechanismy účinku

8.2 Léčiva určenápro cílenou protinádorovou terapii (str. 733)
Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.

8.2.1 Monoklonální protilátky
8.2.1.1 Monoklonální protilátky proti povrchovým antigenům lymfocytů
8.2.1.2 Monoklonální protilátky proti receptorům pro epidermální růstový faktor
8.2.1.3 Monoklonální protilátky blokující působení vaskulárního endoteliálního růstového faktoru
8.2.1.4 Monoklonální protilátky proti imunomodulačním receptorům lymfocytů T
8.2.1.5 Bispecifické monoklonální protilátky
8.2.2 Inhibitory transdukčních signálů
8.2.2.1 Inhibitory receptorů pro epidermální růstový faktor
8.2.2.2 Inhibitory Bcr-Abl tyrosinkinázy
8.2.2.3 Inhibitory tyrosinkinázy ALK
8.2.2.4 Inhibitory Janusových kináz
8.2.2.5 Inhibitory Brutonovy tyrosinkinázy
8.2.2.6 Inhibitory fosfatidylinositol 3-kinázy p110δ
8.2.2.7 Inhibitory kinázy m-TOR
8.2.2.8 Inhibitory tyrosinkináz B-Raf a MEK
8.2.2.9 Inhibitory signální dráhy hedgehog
8.2.2.10 Multikinázové inhibitory
8.2.3 Jiná léčiva pro cílenou protinádorovou terapii

8.3 Hormonální léčiva používaná k terapii nádorových nemocí (str. 766)
Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.

8.3.1 Mužské a ženské pohlavní hormony
8.3.2 Léčiva s antiandrogenním účinkem
8.3.3 Léčiva s antiestrogenním účinkem
8.3.4 Inhibitory aromatáz
8.3.5 Superaktivní analoga gonadorelinu
8.3.6 Antagonisté gonadorelinu
8.3.7 Glukokortikoidy

8.4 Imunomodulační léčiva používaná k terapii nádorových nemocí (str. 774)
Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.

8.5 Léčiva používaná k profylaxi nebo terapii nežádoucích účinků protinádorové terapie (str. 777)
Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.

8.5.1 Antidota
8.5.2 Léčiva používaná ke snížení toxicity protinádorové terapie a jejích nežádoucích účinků

Kapitola  9
Léčiva používaná k terapii nemocí krve a krvetvorného systému a léčiva používaná k nutriční podpoře (str. 783)

9.1 Léčiva používaná k terapii anémií a některých dalších poruch krvetvorby (str. 783)
Doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc., MUDr. Libor Červinek, Ph.D.

9.1.1 Léčiva používaná k terapii anémií
9.1.1.1 Léčiva používaná k terapii anémií způsobených nedostatkem železa
9.1.1.1.1 Soli železa určené k perorálnímu podání
9.1.1.1.2 Soli železa určené k nitrožilní aplikaci
9.1.1.1.3 Terapie přetížení organismu železem
9.1.1.2 Léčiva používaná k terapii megaloblastických anémií
9.1.1.3 Léčiva používaná k terapii aplastické anémie
9.1.1.4 Léčiva používaná k terapii hemolytických anémií
9.1.1.5 Léčiva používaná k terapii anémií doprovázejících chronická onemocnění
9.1.2 Léčiva používaná k terapii neutropenií
9.1.3 Léčiva používaná k terapii imunitní trombocytopenie

9.2 Léčiva používaná k úpravě dysbalance vody a elektrolytů nebo k úpravě pH krve (str. 801)
MUDr. Karel Filip, CSc.

9.2.1 Elektrolyty určené k perorální rehydrataci
9.2.2 Infuzní roztoky elektrolytů a glukózy
9.2.2.1 Infuzní roztoky elektrolytů
9.2.2.2 Infuzní roztoky glukózy nebo glukózy a elektrolytů
9.2.3 Infuzní roztoky používané k úpravě pH krve
9.2.3.1 Infuzní roztoky používané k terapii acidózy
9.2.3.2 Infuzní roztoky používané k terapii alkalózy
9.2.4 Infuzní roztoky vyvolávající osmotickou diurézu
9.2.5 Plazma a náhradní roztoky
9.2.5.1 Roztoky plazmy a albuminu
9.2.5.2 Náhražky plazmy

9.3 Minerály a stopové prvky (str. 810)
MUDr. Karel Filip, CSc.

9.3.1 Draslík
9.3.1.1 Soli draslíku určené k perorálnímu podání
9.3.1.2 Soli draslíku určené k nitrožilní aplikaci
9.3.1.3 Hyperkalémie
9.3.2 Vápník
9.3.2.1 Soli vápníku určené k perorálnímu podání
9.3.2.2 Soli vápníku určené k nitrožilní aplikaci
9.3.2.3 Hyperkalcémie
9.3.3 Hořčík
9.3.3.1 Soli hořčíku určené k perorálnímu podání
9.3.3.2 Soli hořčíku určené k nitrožilní nebo nitrosvalové aplikaci
9.3.4 Fosfor
9.3.4.1 Soli fosforu určené k perorálnímu podání
9.3.4.2 Soli fosforu určené k nitrožilní aplikaci
9.3.4.3 Hyperfosfatémie
9.3.5 Fluor
9.3.6 Zinek
9.3.7 Selen

9.4 Vitaminy (str. 822)
MUDr. Karel Filip, CSc.

9.4.1 Vitamin A
9.4.2 Vitaminy skupiny B
9.4.3 Vitamin C
9.4.4 Vitamin D
9.4.5 Vitamin E
9.4.6 Vitamin K

9.5 Parenterální výživa (str. 828)
MUDr. Karel Filip, CSc.

9.5.1 Infuzní roztoky aminokyselin
9.5.1.1 Základní infuzní roztoky aminokyselin
9.5.1.2 Speciální (adaptované ) infuzní roztoky aminokyselin
9.5.2 Infuzní roztoky aminokyselin a glukózy
9.5.3 Infuzní emulze tuků
9.5.4 Infuzní emulze aminokyselin, glukózy a tuků
9.5.5 Aditiva stopových prvků
9.5.6 Aditiva vitaminů

Kapitola  10 Léčiva používaná k terapii nemocí pohybového ústrojí (str. 837)

10.1 Nesteroidní antiflogistika (antirevmatika) pro systémovou terapii (str. 837)
Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., MUDr. Marta Olejárová, CSc.

10.1.1 NSA neselektivně inhibující COX-1 i COX-2 (neselektivní NSA)
10.1.1.1 NSA ze skupiny derivátů kyseliny octové
10.1.1.2 NSA ze skupiny derivátů kyseliny propionové
10.1.1.3 NSA ze skupiny oxikamů
10.1.2 NSA preferenčně inhibující COX-2 (preferenční NSA)
10.1.3 NSA selektivně inhibující COX-2 (selektivní NSA)

10.2 Nesteroidní antiflogistika (antirevmatika) pro lokální terapii (str. 852)
Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., MUDr. Marta Olejárová, CSc.

10.2.1 Lokální NSA ze skupiny derivátů kyseliny octové a kyseliny propionové
10.2.2 Lokální NSA ze skupiny derivátů kyseliny salicylové
10.2.3 Lokální NSA ostatních chemických struktur

10.3 Chorobu modifikující antirevmatická léčiva (DMARD) (str. 856)
Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., MUDr. Marta Olejárová, CSc.

10.3.1 Konvenční syntetická DMARD (csDMARD)
10.3.1.1 Methotrexat
10.3.1.2 Leflunomid
10.3.1.3 Sulfasalazin
10.3.1.4 Antimalarika
10.3.1.5 Ciclosporin
10.3.1.6 Cyclophosphamid a azathioprin
10.3.2 Cílená syntetická DMARD (tsDMARD)
10.3.3 Biologická DMARD (bDMARD)

10.4 Glukokortikoidy (str. 873)
Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., MUDr. Marta Olejárová, CSc.

10.4.1 Systémová terapie glukokortikoidy
10.4.2 Místní terapie glukokortikoidy

10.5 Léčiva používaná k terapii dny (str. 875)
Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., MUDr. Marta Olejárová, CSc.

10.5.1 Léčiva potlačující akutní dnavý záchvat
10.5.2 Léčiva inhibující vznik kyseliny močové nebo indukující snížení její hladiny
10.5.3 Léčiva alkalizující moč

10.6 Symptomaticky pomalu působící léčiva používaná k terapii osteoartrózy (tzv. SYSADOA) (str. 879)
Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., MUDr. Marta Olejárová, CSc.

Kapitola  11 Léčiva používaná k terapii očních nemocí (str. 881)

11.1 Antiseptika (str. 881)
MUDr. Ivana Kaincová

11.2 Antibakteriální léčiva (str. 883)
MUDr. Lukáš Huňa, MUDr. Nikola Járová

11.2.1 Antibiotika
11.2.2 Chemoterapeutika

11.3 Antifungální, antivirová a antiamébová léčiva (str. 887)
MUDr. Lukáš Huňa, MUDr. Nikola Járová

11.3.1 Antifungální léčiva
11.3.2 Antivirová léčiva
11.3.3 Antiamébová léčiva

11.4 Glukokortikoidy a nesteroidní antiflogistika (str. 888)
MUDr. Andrea Havlíková

11.4.1 Glukokortikoidy
11.4.2 Nesteroidní antiflogistika

11.5 Sympatomimetika, antihistaminika a léčiva stabilizující žírné buňky (str. 892)
MUDr. Jan Bydžovský

11.5.1 Sympatomimetika
11.5.2 Antihistaminika
11.5.3 Léčiva stabilizující žírné buňky

11.6 Antiglaukomatika (str. 895)
Doc. MUDr. Eva Růžičková, CSc., MUDr. Marek Fichtl

11.6.1 β-blokátory
11.6.2 Parasympatomimetika
11.6.3 Sympatomimetika
11.6.4 Inhibitory karboanhydrázy
11.6.5 Analoga prostaglandinů

11.7 Léčiva s antiproliferačním účinkem (str. 902)
MUDr. Bohdan Kousal

11.8 Ostatní léčiva používaná k terapeutickým a diagnostickým účelům (str. 905)
MUDr. Petr Sklenka

11.8.1 Mydriatika a cykloplegika
11.8.2 Lokální anestetika
11.8.3 Léčiva používaná k diagnostickým účelům
11.8.4 Umělé slzy a léčiva používaná u syndromu suchého oka
11.8.5 Léčiva s epitelizačním a metabolickým účinkem

Kapitola  12 Léčiva používaná k terapii ORL nemocí (str. 913)

12.1 Léčiva používaná k terapii nemocí ucha (str. 913)
MUDr. Martin Holcát

12.1.1 Antiseptika a adstringencia
12.1.2 Antibakteriální léčiva
12.1.3 Antifungální léčiva
12.1.4 Antivirová léčiva
12.1.5 Lokální glukokortikoidy
12.1.6 Lokální anestetika

12.2 Léčiva používaná k terapii nemocí nosu a vedlejších nosních dutin (str. 917)
MUDr. Martin Holcát

12.2.1 Nazální antiseptika a antibiotika
12.2.2 Sympatomimetika
12.2.2.1 Nazální sympatomimetika
12.2.2.2 Perorální sympatomimetika
12.2.3 Nazální glukokortikoidy
12.2.4 Nazální léčiva stabilizující žírné buňky
12.2.5 Nazální antihistaminika

12.3 Léčiva používaná k terapii nemocí hltanu a dutiny ústní (str. 925)
MUDr. Martin Holcát

12.3.1 Antiseptika
12.3.2 Antifungální léčiva
12.3.3 Protizánětlivá léčiva
12.3.4 Lokální anestetika

12.4 Léčiva používaná k terapii nemocí hrtanu (str. 932)
MUDr. Martin Holcát

12.5 Léčiva používaná k terapii nemocí slinných žláz (str. 932)
MUDr. Martin Holcát

12.5.1 Parasympatomimetika
12.5.2 Anticholinergika (parasympatolytika)
12.5.3 Mukolytika

Kapitola  13 Léčiva používaná k terapii kožních a venerických nemocí (str. 935)

13.1 Indiferentní vehikula (základy) a emoliencia  (str. 936)
MUDr. Milena Jirásková, CSc.+, Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.

13.1.1 Mast'ové a krémové základy obsahující především látky minerálního původu
13.1.2 Mast'ové a krémové základy obsahující mastné kyseliny a tuky živočišného či rostlinného původu
13.1.3 Pasty a tekuté pudry
13.1.4 Emoliencia

13.2 Antiseptika a dezinficiencia (str. 942)
MUDr. Milena Jirásková, CSc.+, Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.

13.2.1 Slabé kyseliny a zásady
13.2.2 Oxidační léčiva
13.2.3 Sloučeniny těžkých kovů
13.2.4 Alkoholy a aldehydy
13.2.5 Fenoly
13.2.6 Organická barviva
13.2.7 Mýdla a kvarterní amoniové soli

13.3 Antibakteriální léčiva (str. 947)
MUDr. Milena Jirásková, CSc.+, Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.

13.3.1 Antibiotika
13.3.2 Chemoterapeutika

13.4 Antifungální léčiva (str. 951)
MUDr. Milena Jirásková, CSc.+, Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.

13.4.1 Specifická antimykotika
13.4.1.1 Polyenová antimykotika
13.4.1.2 Azolová antimykotika
13.4.1.3 Allylaminová antimykotika
13.4.1.4 Ostatní specifická antimykotika
13.4.2 Nespecifická antimykotika

13.5 Antivirová léčiva (str. 956)
MUDr. Milena Jirásková, CSc.+, Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.

13.6 Antiektoparazitika (str. 958)
MUDr. Milena Jirásková, CSc.+, Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.

13.6.1 Léčiva používaná k terapii svrabu
13.6.2 Léčiva používaná k terapii zavšivení
13.6.3 Léčiva používaná k terapii larva migrans

13.7 Protizánětlivá léčiva (str. 959)
MUDr. Milena Jirásková, CSc.+, Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.

13.7.1 Glukokortikoidy
13.7.1.1 Velmi silně účinná glukokortikoidní externa
13.7.1.2 Silně účinná glukokortikoidní externa
13.7.1.3 Středně účinná glukokortikoidní externa
13.7.1.4 Slabě účinná glukokortikoidní externa
13.7.2 Další protizánětlivá léčiva

13.8 Antipsoriatika a další antiproliferační léčiva (str. 968)
MUDr. Milena Jirásková, CSc.+, Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.

13.8.1 Kamenouhelný dehet a dithranol
13.8.2 Analoga vitaminu D
13.8.3 Aromatické retinoidy a jejich analoga
13.8.4 Methotrexat, ciclosporin, biologická léčiva a apremilast
13.8.5 Další léčiva s antiproliferačním účinkem

13.9 Antiseboroika a léčiva používaná k terapii akné (str. 983)
MUDr. Milena Jirásková, CSc.+, Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.

13.9.1 Nearomatické retinoidy a jejich analoga
13.9.2 Benzoylperoxid
13.9.3 Kyselina azelaová
13.9.4 Antiseptika, antibiotika, chemoterapeutika a antimykotika
13.9.5 Léčiva s antiandrogenním účinkem

13.10 Antipruriginóza a adstringencia (str. 988)
MUDr. Milena Jirásková, CSc.+, Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.

13.10.1 Lokální antihistaminika
13.10.2 Adstringencia

13.11 Vazodilatancia a venofarmaka  (str. 989)
MUDr. Milena Jirásková, CSc.+, Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.

13.11.1 Vazodilatancia
13.11.2 Venofarmaka

13.12 Proteolytické enzymy, epitelizancia a další léčiva používaná k terapii vředů a ran (str. 991)
MUDr. Milena Jirásková, CSc.+, Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.

13.12.1 Proteolytické enzymy
13.12.2 Epitelizancia

13.13 Fotoprotektivní léčiva (str. 994)
MUDr. Milena Jirásková, CSc.+, Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.

Kapitola  14 Léčiva používaná k ovlivnění imunitního systému (str. 995)

14.1 Léčiva potlačující funkce imunitního systému (imunosupresiva) (str. 995)
Prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc., MUDr. Marta Sobotková

14.1.1 Glukokortikoidy
14.1.2 Antiproliferační léčiva
14.1.3 Léčiva vážící se na imunofiliny
14.1.4 Biologická terapie
14.1.4.1 Monoklonální protilátky a fúzní proteiny proti povrchovým determinantám lymfocytů T
14.1.4.2 Monoklonální protilátky proti povrchovým determinantám lymfocytů B
14.1.4.3 Inhibitory prozánětlivých cytokinů a dalších solubilních molekul
14.1.4.4 Monoklonální protilátky namířené proti adhezivním molekulám
14.1.4.5 Inhibitory kináz
14.1.4.6 Další biologická léčiva
14.1.5 Heterologní globuliny s imunosupresivním účinkem
14.1.6 Specifické homologní imunoglobuliny s imunosupresivním účinkem
14.1.7 Normální polyspecifické homologní imunoglobuliny
14.1.8 Ostatní imunosupresivní a protizánětlivá léčiva

14.2 Léčiva stimulující nebo normalizující funkce imunitního systému (str. 1010)
Prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc., MUDr. Marta Sobotková

14.2.1 Léčiva k aktivní imunizaci - vakcíny
14.2.2 Léčiva k pasivní imunizaci a substituční terapii protilátkových imunodeficiencí
14.2.2.1 Heterologní globuliny
14.2.2.2 Homologní imunoglobuliny
14.2.2.2.1 Specifické homologní imunoglobuliny
14.2.2.2.2 Normální polyspecifické homologní imunoglobuliny
14.2.3 Imunomodulační léčiva
14.2.3.1 Léčiva chemicky definovaná
14.2.3.1.1 Syntetické imunomodulátory
14.2.3.1.2 Imunomodulátory obsahující bakteriální složky
14.2.3.1.3 Cytokiny
14.2.3.2 Léčiva chemicky nedefinovaná

Kapitola  15 Léčiva používaná v anesteziologii (str. 1031)

15.1 Léčiva používaná k premedikaci  (str. 1032)
Doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.

15.2 Celková anestetika  (str. 1033)
Doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.

15.2.1 Nitrožilní anestetika (indukční látky)
15.2.2 Inhalační anestetika

15.3 Lokální anestetika (str. 1039)
Doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.

15.3.1 Lokální anestetika amidového typu
15.3.2 Lokální anestetika esterového typu

15.4 Periferní myorelaxancia (str. 1044)
Doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.

15.5 Opioidy (str. 1048)
Doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.

15.5.1 Opioidní agonisté
15.5.2 Parciální opioidní agonisté

15.6 Psycholeptika a antiemetika používaná v anesteziologii (str. 1053)
Doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.

15.7 Antidota používaná v anesteziologii (str. 1055
Doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.

Kapitola  16 Základní informace o terapii některých intoxikací (str. 1059)

16.1 Obecný úvod (str. 1059)
Prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.

16.2 Všeobecná léčebná péče při intoxikacích (str. 1061)
Prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.

16.3 Terapie specifických intoxikací a antidota (str. 1063)
Prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.

16.3.1 Terapie intoxikace digoxinem
16.3.2 Terapie intoxikace ethanolem
16.3.3 Terapie intoxikace neopioidními analgetiky
16.3.3.1 Terapie intoxikace salicyláty
16.3.3.2 Terapie intoxikace nesteroidními antiflogistiky
16.3.3.3 Terapie intoxikace paracetamolem
16.3.4 Terapie intoxikace opioidy
16.3.5 Terapie intoxikace antidepresivy
16.3.6 Terapie intoxikace benzodiazepiny
16.3.7 Terapie intoxikace solemi železa
16.3.8 Terapie intoxikace solemi lithia
16.3.9 Terapie intoxikace antipsychotiky
16.3.10 Terapie intoxikace psychostimulancii
16.3.10.1 Terapie intoxikace amfetaminem a jeho deriváty
16.3.10.2 Terapie intoxikace kokainem
16.3.11 Terapie intoxikace theophyllinem
16.3.12 Terapie intoxikace ethylenglykolem a ostatními glykoly
16.3.13 Terapie intoxikace methanolem
16.3.14 Terapie intoxikace kyanidy
16.3.15 Terapie intoxikace těžkými kovy
16.3.16 Terapie intoxikace jedovatými plyny
16.3.16.1 Terapie intoxikace oxidem uhelnatým
16.3.16.2 Terapie intoxikace oxidem siřičitým, chlorovými plyny, fosgenem nebo čpavkem
16.3.17 Terapie intoxikace organofosfáty
16.3.18 Terapie intoxikace nitrity, aromatickými nitrosloučeninami nebo aminy
16.3.19 Terapie intoxikace organickými rozpouštědly (toluen, trichlorethylen, benzin a další ropné deriváty)
16.3.20 Terapie po požití kyselin či louhů
16.3.21 Terapie intoxikace houbami

16.4 Terapie uštknutí hady a bodnutí hmyzem (str. 1075)
Prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.

16.4.1 Hadí uštknutí
16.4.2 Bodnutí hmyzem

Dodatky (str. 1077)

Inhibitory a induktory oxidázového systému cytochromu P-450 a transportního systému glykoproteinu P
Hepatotoxická léčiva
Nefrotoxická léčiva
Léčiva prodlužující interval
Myelotoxická léčiva
Neurotoxická léčiva
Ototoxická léčiva
Léčiva tlumící CNS
Anticholinergně působící léčiva
Serotoninergně působící léčiva

Rejstřík účinných látek (str. 1091)

Rejstřík léčivých přípravků (str. 1111)