O publikácii Compendium

Koncom septembra 2018 vyšlo 5. vydanie publikácie Compendium - Liečivá používané v podmienkach ČR, ktoré ste v minulosti poznali pod názvom Remedia Compendium. V porovnaní so 4. vydaním z roku 2009 boli texty aktualizované a významne rozšírené. Doplnené boli celé nové subkapitoly venované liečivám, ktoré sa v čase uzávierky 4. vydania nachádzali v počiatočných štádiách klinického vývoja. Ide najmä o nové antidiabetiká (napr. glifloziny), nové perorálne antikoagulanciá (xabany a gatrany), širokú skupinu antivirotík určených na terapiu chronickej hepatitídy typu C a o dynamicky sa rozvíjajúcu skupinu tzv. biologických liečiv, ktorých využitie sa z oblasti onkológie, reumatológie, dermatológie a gastroenterológie postupne rozširuje aj do ďalších odborov, akými sú neurológia či pneumológia.

Text publikácie sa rozšíril o bezmála 300 článkov o liečivých látkach a jej rozsah o 200 strán na celkový počet 1 200 strán. Na spracovaní textu sa podieľalo 54 popredných odborníkov z jednotlivých odborov medicíny. Ako vždy túto publikáciu pripravilo nakladateľstvo Panax a zachovalo prehľadné členenie knihy do 16 kapitol, obsahujúcich popisy takmer všetkých liečiv registrovaných v ČR, a použilo tiež osvedčený formát knihy so zušľachtenou pevnou väzbou a tentoraz s červeným poťahom.

Súčasťou jednotlivých kapitol sú aj všeobecné úvody venované charakteristike danej skupiny liečiv a  farmakokinetickým postupom. Každá kapitola je zameraná na farmakoterapiu určitého okruhu ochorení (gastrointestinálne ústrojenstvo, kardiovaskulárny systém, respiračný systém, CNS, infekčné a parazitárne ochorenia, endokrinný systém, gynekológia a pôrodníctvo, močové cesty, nádorové ochorenia, choroby krvi a krvotvorného systému, pohybové ústrojenstvo, oftalmológia, ORL, dermatovenerológia, imunitný systém, anestéziológia, intoxikácie). Členenie jednotlivých kapitol do značnej miery zodpovedá ATC klasifikácii. V závere publikácie je umiestnený register liečivých látok aj firemných názvov liekov.

Informácie o každej liečivej látke sú spracované jednotným spôsobom. Jednotlivé liečivé látky sú charakterizované medzinárodným nechráneným názvom (INN) a ATC kódom. Informácie o nich sú zotriedené do rubrík: charakteristika, indikácie, kontraindikácie, nežiaduce účinky, liekové interakcie, dávkovanie, prípadne tiež upozornenie a poznámka. Súčasťou článku o liečivej látke je prehľad prípravkov obsahujúcich dané liečivo, ktoré boli k dátumu uzávierky registrované v ČR.

Členenie Compendia umožňuje svojmu užívateľovi nájsť na jednom mieste rôzne varianty farmakoterapie konkrétneho ochorenia a vytvoriť si prehľad o liečivých látkach, ktoré možno k terapii použiť. Zároveň uľahčuje vzájomné porovnanie jednotlivých liečiv a poskytuje prehľad prípravkov obsahujúcich danú liečivú látku.

Piate vydanie publikácie Compendium nadväzuje svojou koncepciou aj obsahom na predchádzajúce štyri vydania. Od predchádzajúcich verzií sa odlišuje podrobnejším spracovaním jednotlivých rubrík o liečivých látkach, zaradením novo registrovaných liečivých látok vrátane tých, ktorých registrácia je schvaľovaná centralizovanou procedúrou v rámci Európskej únie.

Formát: 240 x 168 mm
Rozsah: 1200 strán
Spracovanie: zušľachtená väzba s červeným poťahom
Rok vydania: 2018
Naša cena: 77 € vrátane DPH**
Nakladateľstvo: Panax Co, s.r.o.
ISBN: 978-80-902806-7-0

**V súčasnej dobe je už celý náklad rozobraný. K dispozícii sú iba knihy, ktoré boli v minulých mesiacoch z predaja vyradené pre drobné závady vzniknuté v tlačiarni pri ich výrobe. Väčšinou sa jedná o poškodenie väzby bez vplyvu na jej pevnosť či funkčnosť, prípadne o mierne mechanické poškodenie obálky (narazený roh alebo chrbát). Tieto výtlačky sú preto označené ako knihy 2. akosti a ich cena bola znížená na 66 € vrátane DPH.

Nakladateľstvo a vydavateľstvo Panax